ที่อยู่

ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 433 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธ์วงศ์, Bangkok, Thailand

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 089 782 7777
Email:yoofishball2010@gmail.com

Scroll to Top